Spolupracujte s ElektroLab.eu

Prinášame ponuku pre tých, ktorý sa neboja výziev. Preto táto ponuka patrí najmä vám - ktorí máte čas na to, aby ste niečo zaujímavé vymysleli a dotiahli to do funkčného prototypu, ktorý bude pripravený do výroby a hlavne nebude to trvať dlho.

Preferujeme vývojára, ktorý nemá problém s analógom, vie čo je to zosilňovač a vie čo je to ATMega, je samostatný vo vývoji a prípadnom ladení a je dochvíľny - nemá problém s návrhom a výrobou DPS (zadaním objednávky na výrobu). Nehľadáme človeka, ktorý vie všetko, ale človeka ktorý je ozaj dobrý vo svojom zameraní. Nebudeme vás limitovať vo vašich nápadoch, čo znamená, že uvítame stavebnice od tých najjednoduchších až po tie najzložitejšie.

Čo požadujeme :

 • 15% províziu z ceny stavebnice (1).
 • Férový prístup a dochvíľnosť z vašej strany.
 • Originalitu konštrukcie - čo znamená žiadne kópie vo svete publikovaných zapojení - musí sa jednať o vašu aj prepracovanú konštrukciu.
 • Dotiahnutie každej vašej konštrukcie do konca.
 • Promptné reagovanie na každú prijatú objednávku a rovnako promptné aj jej odoslanie.
 • Potvrdenie prijatia každej objednávky.
 • Pri každej objednávke požadujeme zaslanie fotokópie podacieho lístka a sledovacieho čísla zásielky (obe strany).
 • Umiestnenie nášho loga na DPS konštrukcie (ak to dovoľuje veľkosť DPS).
 • Aktívne poskytovanie vývojárskej podpory pre vašu konštrukciu (konštrukcie) na stránkach fóra v pridelenom sub fóre podľa potreby.

Čo ponúkame :

 • Predaj vašich výrobkov pod etablovanou značkou ElektroLab.eu. Naše stránky mesačne navštívi priemerne 120.000 až 200.000 ľudí so záujmom o elektroniku a elektrotechniku (CZ / SK / Svet).
 • Pomoc a podpora pri vývoji od nášho tímu vývojárov prostredníctvom fóra v uzavretej sekcii s vyhradeným prístupom.
 • Marketingová propagácia (ZDARMA) pre váš výrobok na sociálnych sieťach Facebook cca 30.000 + YouTube 4000 +, mass mailing.
 • Produktová recenzia vášho výrobku u nás v  blogu  (ZDARMA) s priamym odkazom na e-shop a fórum podpory.
 • Férový prístup pri platbe za vašu konštrukciu. (2),(3)

Čo neakceptujeme :

 • Neposkytnutie fotokópie podacieho lístka a sledovacieho čísla zásielky - bez neho nie je možná úhrada z našej strany za vašu konštrukciu. (4)
 • Neodoslanie konštrukcie podľa požadovanej špecifikácie v objednávke, chýbajúce, zamenené, alebo inak poškodené komponenty, alebo diely.
 • Nedodržanie kompletnosti stavebnice / výrobku
 • Nekvalitné spracovanie konštrukcie
 • Bezdôvodné neposkytnutie technickej podpory na fóre.
 • Bezdôvodné prerušenie spolupráce z vašej strany.
 • Nespokojnosť zo spoluprácou a prístupom z vašej strany.

Zrušenie spolupráce
Je možné kedykoľvek z našej strany, avšak je férové vyrovnať si pohľadávky voči zákazníkom (doručiť už objednané a zaplatené stavebnice) a následne vám vyplatíme váš zostatok. Ak je požiadavka na ukončenie z vašej strany, je rovnako potrebné splniť si vaše pohľadávky voči zákazníkom.

Dôležité je oznámiť ukončenie spolupráce vopred a to minimálne 28 dní, nakoľko pri neodôvodnenom / okamžitom / neopodstatnenom odstúpení od spolupráce zaniká nárok pre výplatu provízie!

Následne bude váš tovar stiahnutý z ponuky v e-shope a bude ukončený jeho predaj. V blogu (návod na zostavenie) bude pri dotknutých článkoch odstránený odkaz na e-shop. Odkaz v blogu na technickú podporu (fórum) bude ponechaný a to vrátane vytvorených vlákien týkajúcich sa dotknutých produktov (stavebníc). Vám bude odňaté označenie (Vývojár ElektroLab.eu) a budete preradený do kategórie "Člen", rovnako vám bude odňatá hodnosť moderátora. Vaše získané body a reakčné skóre vám bude ponechané bezo zmeny.

Ako to celé bude prebiehať?
Čo možno najjednoduchšie a bez zbytočných komplikácií. Prvým krokom je osloviť nás s ponukou. Po zaslaní požadovaných podkladov (uvedené vyššie), posúdime vašu prácu a ozveme sa vám telefonicky, takže sa pripravte na telefonát v v torom vás "vyspovedáme" - v prípade, že vás vyberieme. Potom si sami zvolíte, čo budete robiť. Nemusíte nám referovať, čo kde a za koľko nakúpite komponenty pre danú konštrukciu - rozpočet je plne vo vašich rukách. Vyhradzujeme si ovšem pravidlo, že na jednoduchú konštrukciu s DPS o rozmere 10 x 10 cm vám musí postačovať vo fáze vývoja max. 14 dní (návrh PCB, prototyp na nepájivom kontaktom poli, simulácie, osadenie a otestovanie prototypu, príprava technickej dokumentácie). Po tejto dobe, vyladení chýb a postavení funkčného prototypu si dáte vyrobiť DPS (je na vás koľko) a medzitým si zabezpečíte všetky potrebné komponenty k skompletovaniu stavebnice.

Medzitým si pripravíte produktovú recenziu článku / konštrukčný postup (fotografie, video budete robiť na "ostrej" DPS - nie na breadboarde!). Až vám budú doručené DPS, skompletujete3 /4 stavebnice a mi vám uverejníme produktovú recenziu a pridáme stavebnicu do e-shopu. Potom to celé začne. Pokiaľ príjmeme objednávku, zašleme vám jej kópiu - spätne nám potvrdíte jej prijatie a kompletnosť stavebnice. Stavebnicu odošlete doporučene ako list, alebo balík,(1) následne nám zašlete sledovacie číslo zásielky (budeme informovať zákazníka o odoslaní zásielky). Až zásielka dorazí na miesto určenia - čo nám potvrdí slovenská pošta, zašleme vám vašu províziu + poštovné na váš PayPal účet (3). Dostanete sumu, ktorá je uvedená ako predajná - 15% (naša provízia z predaja, + čiastka za poštovné).

Nič ťažké na zapamätanie :)

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás e-mailom a pripravte si popis vašich skúseností, samozrejme pripojte nejaké foto s už zhotovenými zapojeniami, niečo o sebe samozrejme a nezabudnite na telefón. Všetky súbory zabaľte do .zip / .rar archívu. Email - admin@elektrolab.eu


(1) Základná výška provízie je bez nákladov na poštovné. Poplatok za poštovné vám bude pripočítaný k platbe za stavebnicu až po zaslaní podacieho lístka na náš e-mail s riadne a čitateľne vyplnenými údajmi o podateľovi a príjemcovi s uvedením podacieho čísla a cene poštovného. Zásielku nikdy nepodávajte ako dobierku, ale ako doporučený list, alebo balík a nikdy ju nepredávajte osobne! Iná forma odosielania nie je akceptovaná.

(2) Platbu zasielame až po prijatí sledovacieho čísla zásielky a po uistení sa z našej strany, že zásielka bola doručená adresátovi - platbu následne zašleme obratom na váš PayPal účet aj s preplatenými nákladmi na poštovné.

(3) Úhrada za vaše stavebnice na váš účet sa zasiela obvykle 1x mesačne - pri hodnote stavebnice do 25€ (cena stavebnice bez poštovného), alebo po každej objednávke, pokiaľ je hodnota stavebnice 50 + € (cena stavebnice bez poštovného). Iná forma vyplácania nie je akceptovaná. Od úhrady sa odpočítava v prípade platby PayPal poplatok!

(4) Nedodanie fotokópie podacieho lístka má za následok odmietnutie preplatku poštovného a preplatenie ceny stavebnice / výrobku!

Podmienky aktualizované 29.03.2020, 11:27 CET