Ochrana práv duševného vlastníctva

Logo Predávajúceho, obchodná značka „ElektroLab", ako aj obchodná platforma Predávajúceho sú výhradným vlastníctvom Predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený bez písomne udelenej licencie logo a obchodnú firmu Predávajúceho akokoľvek používať. Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
       

  • Obsah e-shopu, ktorým môžu okrem iného byť texty, fotografie, videá, obrázky, logá a ďalšie, ako aj obsah v súvisiacich online aj tlačených médiách, ako sú propagačné letáky, inzercia atď. vrátane programového vybavenia E-shopu, je chránený autorskými právami Predávajúceho/vlastníka stránok a môže byť chránený ďalšími právami Predávajúceho/vlastníka stránok a/alebo tretích osôb.
  • Obsah e-shopu nesmie Kupujúci a Používateľ meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani použiť žiadna tretia strana na akýkoľvek účel bez písomného súhlasu Predávajúceho/vlastníka stránok. Najmä je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho/vlastníka stránok úplatne alebo bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na e-shope, alebo iných stránkach prevádzkovateľa.
  • Pri porušení zákonných práv Predávajúceho vyplývajúcom z práva duševného vlastníctva bude Predávajúci/vlastník stránok postupovať najmä v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov, s Občianskym zákonníkom a so zákonom č. 40/2009 Zb., trestný zákonník, v znení neskorších predpisov.


Podmienky použitia fotografií a iných materiálov

Všetky fotografie na stránkach internetového obchodu, ako aj stránok ElektroLab a nej pridružených platforiem sú vo výhradnom vlastníctve ElektroLab.eu

Podmienky použitia v tlači, alebo pri zdieľaní

Pri použití obrazových materiálov mimo našich stránok si vyhradzujeme ich použitie s označení © ElektroLab, s následným preklikom na umiestnenie fotografie, alebo na stránku ElektroLab.eu. Obrázky pre použitie môžu byť zmenšované podľa potreby cieľových zariadení, poprípade prevádzané do iného vhodného formátu. Obrázky musia byť uverejňované s nepozmeneným obsahom, bez dodatočnej grafickej úpravy či zmeny obsahu. Do obrázkov nesmie byť vpisovaný text, či dodávaná infografika. Obrázok nesmie byť použitý v koláži.


Ďalšie publikovanie len s uvedením autora a zdroja po písomnom udelení súhlasu.