Často kladené otázky

Stavebnice

Aký je pôvod stavebníc? Nejedná sa o "čínu" ?

Stavebnice predávané prostredníctvom ElektroLab.eu sú pôvodom slovenské a vyvíjajú ich slovenský vývojári, čo znamená, že tieto stavebnice nenájdete nikde inde v predaji, pokiaľ nie je s daným vývojárom dohodnuté inak.

Nezdá sa vám cena vašich stavebníc "privysoká"?

Nie, nakoľko sa jedná o stavebnice vyvinuté na mieru pre konkrétne aplikácie a nikde na internete nenájdete ich kópie. Naše stavebnice nie sú "prekupované", čo znamená, že sa jedná o ich priamu výrobu / kompletovanie, čomu napovedá vždy aj ich naskladnené množstvo. Rovnako je potrebné zohľadniť čas a náklady na vývoj toho ktorého vývojára pri návrhu novej stavebnice. Navyše k našim stavebniciam poskytujeme plnú podporu v podobe obsiahleho stavebného postupu / návodu a fundovanej podpore na našom fóre priamo vývojárom tej ktorej konštrukcie.

Akú používate súčiastkovú základňu pre stavebnice?

Všetky komponenty pre stavebnice a hotové výrobky sú nakupované z preverených distribučných zdrojov na slovensku a v českej republike, poprípade od zahraničných autorizovaných dodávateľov - nie čína.

Je k vašim stavebniciam dostupná kompletná dokumentácia?

Štandardne je verejne publikovaný návod na zostavenie / oživenie a schéma zapojenia stavebnice v našom blogu. Pokiaľ by sa jednalo o kompletnú dokumentáciu s komentovaným popisom funkcií, osciloskopickými priebehmi na jednotlivých meracích bodoch, schémou zapojenia (avšak bez zdrojových kódov pre mCU a pamäte a podkladov pre PCB), je možné o ňu požiadať - avšak za odplatu.

Obsahujú vaše stavebnice všetky komponenty podľa rozpisu?

V niektorých prípadoch nie, ale vždy uvedieme zdroj kde si môžte doobjednať potrebné komponenty, ktoré boli použité pre stavbe prototypu za čo možno najlepšie ceny. Toto sa však netýka napr. MCU - tie budú dodané vždy ako osadené a naprogramované (SMD), V prípade THT, je rovnako MCU dodaný ako naprogramovaný, ale pre jeho montáž je potrebné použiť vhodný socket (objímku).

Je možné poskytnúť výpis zdrojového kódu procesora / pamätí?

Nie, výpisy zdrojových kódov neposkytujeme. Výnimku tvoria balíčky s firmware update, avšak aj tu sa jedná vo väčšine prípadov iba o čiastkový kód, ktorý je chránený šifrovaním a heslom. Update firmware je distribuované zdarma na stiahnutie - klikni v príslušnej sekcii.

Chcel by som si vyrobiť vlastné dosky plošných spojov pre vaše konštrukcie. Je možné aby ste mi zaslali výrobné podklady pre ich výrobu?

Nie, výrobné podklady pre výrobu dosiek plošných spojov neposkytujeme, samotné - neosadené dosky plošných spojov si však môžte zakúpiť k vybraným stavebniciam v sekcii Plošné spoje - klikni.

Je možné osadiť stavebnicu aj vlastnými komponentami?

Áno, je to možné, za predpokladu dodržania odporúčaných typov a hodnôt komponentov. Pokiaľ by avšak nastal problém a stavebnica by bola nefunkčná z dôvodu použitia vlastných komponentov a ich prípadnej nefunkčnosti - takúto stavebnicu nie je možné reklamovať. Pred použitím vlastných komponentov sa preto vždy presvedčte o ich 100% funkčnosti a priamej náhrade s odporúčaným originálom. V tomto prípade vám odporúčame nahliadnúť do reklamačného poriadku.

Poskytujete k stavebniciam aj krabičky?

Aktuálne iba k niektorým, ale vieme vám k niektorým stavebniciam / výrobkom doporučiť najvhodnejší typ, ktorý bol použitý pre prototyp, poprípade vieme poskytnúť predný / zadný štítok (jeho kópiu), vyrobený metódou horúcej laminácie s možnosťou prilepenia na panel. (táto možnosť sa pripravuje).

Je možné dodať stavebnicu aj ako hotový výrobok?

Áno, v ponuke je priebežne dodávaný aj určitý počet stavebníc ako hotové výrobky. Takto zostavené stavebnice sú skompletované, osadené všetkými komponentami, oživené a pripravené na zástavbu do vášho zariadenia. Rovnako aj k hotovým výrobkom poskytujeme plnú vývojársku podporu na našom fóre.

Aké dávate záruky na funkčnosť vašich stavebníc ?

Na naše stavebnice poskytujeme plnú záruku funkčnosti, každý kus je pred odoslaním dôkladne skontrolovaný a v prípade, že stavebnica obsahuje MCU, tak je aj overený kód, ktorý je doň nahraný. Rovnako kontrolujeme jej kompletnosť podľa zoznamu uvádzaného v stavebnom návode, tej ktorej stavebnice. V prípade, že sa štandardne k stavebnici nedodávajú všetky komponenty potrebné pre jej zostavenie, bude zoznam potrebných komponentov zverejnený v stavebnom návode s priamym odkazom na ich kúpu.


Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Kontaktujte nás!