Darčekový poukaz

Darčekový poukaz bude zaslaný jeho príjemcovi až po zaplatení objednávky poukazu. Berte prosím na vedomie, že darčekový poukaz je nevratny, neprenosný a nezameniteľný pre inú osobu než tú, pre ktorú bol určený. Rovnako nie je možné nárokovanie si rozdielu medzi jeho hodnotou a cenou tovaru. Platnosť poukazu je 28 Dní, po tomto čase sa stáva poukaz neplatným bez možnosti refundácie.

Rozumiem, že darčekové poukazy sú nenávratné, neprenosné a nezameniteľné.